Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Best UJ Presentation

Best UJ Presentation

Konkurs organizowany przez Jagiellońskie Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia, podczas którego osoby uczestniczące przedstawiają w języku angielskim autorskie prezentacje typu akademickiego tematycznie związane z kierunkiem ich studiów

Dla kogo?

  • W konkursie mogą wziąć udział osoby na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich, które w ramach lektoratu języka angielskiego prowadzonego przez Jagiellońskie Centrum Językowe przedstawiły prezentację i zostały za nią ocenione w jednym z ubiegłych semestrów.
  • W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym, które studiują lub ukończyły studia na kierunku filologia angielska, oraz osoby nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu (z wyjątkiem nagrodzonych Nagrodą Publiczności).

Jaka prezentacja?

  • Prezentacja wygłaszana jest w języku angielskim i tematycznie związana z kierunkiem studiów osoby prezentującej. Liczba slajdów prezentacji nie może przekraczać 10, a czas wygłoszenia nie może być dłuższy niż 10-12 minut (prezentacja nie może zawierać materiału video lub animacji, które wpłynęłyby na czas trwania prezentacji).
  • Każda osoba uczestnicząca w konkursie jest zobowiązana do skonsultowania tematu i planu prezentacji z lektorem, do którego uczęszcza lub uczęszczała na zajęcia, i od którego może otrzymać pomoc językową potrzebną w przygotowaniu prezentacji.

Jakie nagrody?

  • Pierwsze trzy osoby z największą liczbą punktów otrzymują nagrody w formie udziału w kursie wybranego języka prowadzonego w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ - I miejsce to dwa semestry nauki, a II i III miejsce to jeden semestr nauki. Dodatkowo dla każdego z trojga zwycięzców jest możliwość udziału w indywidualnej sesji szkoleniowej z członkiem zespołu TEDx Kraków w celu omówienia wystąpień i dalszego szkolenia umiejętności.
  • Każda osoba, która wygłosi prezentację otrzymuje 10 dodatkowych punktów do zaliczenia lektoratu realizowanego w semestrze letnim roku akademickiego, w którym odbywa się konkurs.

Szczegółowe informacje?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron