Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do udziału w konkursie Best UJ Presentation 2021 na najlepszą studencką prezentację w języku angielskim

Zaproszenie do udziału w konkursie Best UJ Presentation 2021 na najlepszą studencką prezentację w języku angielskim

#studenci #konkurs #językangielski

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu Best UJ Presentation 2021, która odbędzie się 15 kwietnia 2021 w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia 2021.

Udział w konkursie polega na wygłoszeniu w języku angielskim autorskiej, 10-12 minutowej prezentacji typu akademickiego tematycznie związanej z kierunkiem studiów osoby prezentującej.

Osoby uczestniczące 

  • W konkursie może wziąć udział student_ka studiów I stopnia, studiów II stopnia lub studiów jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim, która_y odbywa lub ukończył_a lektorat z języka angielskiego w JCJ UJ i w ramach tego lektoratu przedstawił_a prezentację jako jeden z warunków zaliczenia lektoratu i został_a za nią oceniony_a.

Nagrody

  • Każdy osoba, która wygłosi prezentację otrzyma otrzyma 10 dodatkowych punktów przy zaliczeniu lektoratu realizowanego w semestrze letnim w bieżącym roku akademickim, jeżeli wciąż odbywa naukę na lektoracie języka angielskiego w JCJ.
  • Pierwsze trzy osoby z najwyższą liczbą punktów otrzymują udział w kursie wybranego języka prowadzonego w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ (I miejsce to dwa semestry; 108 jednostek lekcyjnych II i III miejsce to jeden semestr 54 jednostki lekcyjne).

Daty

  • 04.04.2021 - przyjmowanie zgłoszeń
  • 05.04.2021 - przekazanie szczegółowych informacji dotyczących eliminacji
  • 07.04.2021 - eliminacje do konkursu
  • 09.04.2021 - przekazanie informacji o zakwalifikowaniu do konkursu
  • 15.04.2021 - konkurs Best UJ Presentation 2021
Pliki do pobrania
pdf
Regulamin konkursu Best UJ Presentation 2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron