Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatkowy lektorat - wyjaśniamy!

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ zgodnie z Zarządzaniem nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 2022 roku wprowadza dodatkowy lektorat języka obcego nowożytnego innego niż angielski w ramach przedmiotów nieobjętych programem studiów na studiach II stopnia. Dodatkowy lektorat jest bezpłatny, trwa 60 godzin (30 godzin w semestrze) i rozpoczyna się w II semestrze I roku studiów II stopnia.

Oferta językowa

Osoby, które będą uczestniczyć w dodatkowym lektoracie, wbierają język i jego poziom z oferty językowej Jagiellońskiego Centrum Językowego, które tworzy grupy lektoratowe w miarę zapotrzebowania. W roku akademickim 2021/22 oferta JCJ obejmuje następujące języki: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, rosyjski.

Zapisy

Rejestracja na lektorat odbywa się w systemie USOS i trwa od 24 stycznia do 6 lutego 2022 roku - link do rejestracji. Z lektoratu można zrezygnować do 11 marca 2022.  

Forma zajęć

Lektorat może odbywać się w trybie stacjonarnym lub zdalnym, w zależności od oferty przedstawionej przez osobę prowadzącą zajęcia. Opis zajęć i warunki zaliczenia lektoratu znajdują się tutaj, a programy nauczania (sylabusy) dla poszczególnych języków i poziomów - tutaj. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron