Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Zmiany jak motyle... Czemu służy konkurs 3MT?

Dwadzieścia wieków logiki przyczynowo-skutkowej wydaje się zmieniać w erę logiki „nieciągłej” i rozwoju skokowego, co budzi pytania: jak przygotować nowe pokolenia studentów do takich zmian? I czy w ogóle możliwe jest przygotowanie się do zmian, o których czasami nie da się nawet pomyśleć, nie mówiąc o ich przewidywaniu? Konkurs Three Minute Thesis (3MT) stwarza okazję do dyskusji nad kompetencjami transwersalnymi, przekrojowymi, które w bardzo wąskim dydaktycznym zakresie mogą stanowić jedną z wielu odpowiedzi na postawione pytania.
więcej o Zmiany jak motyle... Czemu służy konkurs 3MT?

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ gotowe na dalszy rozwój

I niewiele spraw łączy wszystkich członków społeczności uniwersyteckiej tak bardzo jak potrzeba znajomości języków obcych. Na większą skalę wymuszają ją procesy globalizacyjne i umiędzynarodowienie nauki, przyznając szczególne miejsce językowi angielskiemu, chociażby przez premiowanie publikacji napisanych w tym języku. Oczywistym jest zatem stwierdzenie, że polityka językowa jest ważną częścią misji Uczelni, zarówno w sferze dydaktyki, jak i wsparcia badań naukowych. Wydaje się, że panuje co do tego powszechna zgoda, ale czy w pełni wykorzystujemy nasz, Uczelni, potencjał?
więcej o Jagiellońskie Centrum Językowe UJ gotowe na dalszy rozwój

Student-generated Communication Activities in an English for Specific Purposes Course

Designing English for Specific Purposes (ESP) courses is a challenging task. The teacher often has to cope with time constraints, shortage of resources as well as his or her insufficient knowledge of a given field of study. Students enrolled in a course are often consulted about the source of materials for instruction. The process of developing ESP tasks can be made easier and less time-consuming by means of employing student-generated communication activities which draw on learner-based approaches to teaching.
więcej o Student-generated Communication Activities in an English for Specific Purposes Course

Widok zawartości stron Widok zawartości stron