Artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami pracowników dydaktycznych JCJ:

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ gotowe na dalszy rozwój, Dominika Stopa, [w:] Alma Mater, nr 222-223

Alma Mater, pracownicy dydaktyczni JCJ

Jagiellonian LanguageCentre accredited by Eaquals, Monika Stawicka

Smartfonizacja wsród studentów UJ, D.Czerska-Andrzejewska

"Mój inny lektorat", Dominika Stopa [w:]"Wiadomości o równości", nr 3(4) 2013, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s.16-19

Czym jest coaching?, Irena Szpuler Dirak

Dwupodmiotowość w nauczaniu projektowym na lektoratach w szkole wyższej, Monika Stawicka

Uczenie się i nauczanie języka obcego studentów niewidomych i słabowidzących, Monika Wolanin