Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Best UJ Presentation

Best UJ Presentation

Konkurs organizowany przez Jagiellońskie Centrum Językowe w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia, podczas którego głoszone są autorskie prezentacje w języku angielskim typu akademickiego tematycznie związane z kierunkiem studiów

Ogólne informacje o konkursie

  • W drodze eliminacji, wśród wszystkich zgłoszonych, wybieranych jest nie więcej niż 8 osób, które podczas finału głoszą referaty w obecności publiczności i komisji oceniającej. Nagradzane są pierwsze trzy miejsca, przyznawana jest także Nagroda Publiczności.

Dla kogo?

  • W konkursie może wziąć udział każda osoba na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim, która odbywa lub ukończyła lektorat z języka angielskiego w JCJ UJ i w ramach tego lektoratu przedstawiła prezentację jako jeden z warunków zaliczenia lektoratu i została za nią oceniona.
  • W konkursie nie mogą brać udziału osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz osoby, które studiują lub ukończyły studia na kierunku filologia angielska, a także osoby nagrodzone w poprzednich edycjach Konkursu z wyjątkiem nagrodzonych Nagrodą Publiczności.

Jakie nagrody?

  • Każdy osoba, która wygłosi prezentację otrzyma 10 dodatkowych punktów przy zaliczeniu lektoratu, jeżeli wciąż odbywa naukę na lektoracie języka angielskiego w JCJ.
  • Pierwsze trzy osoby z najwyższą liczbą punktów otrzymają udział w kursie wybranego języka prowadzonego w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ - I miejsce to dwa semestry (108 jednostek lekcyjnych), a II i III miejsce to jeden semestr (54 jednostki lekcyjne).

Jak się zapisać?

Informacje o każdej edycji konkursu ogłaszane są w marcu każdego roku akademickiego na stronie internetowej JCJ wraz z regulaminem konkursu oraz linkiem do formularza MS Forms, przy pomocy którego można zgłaszać swój udział.

Zobacz również

Widok zawartości stron Widok zawartości stron