Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Egzaminy kończące lektorat

Egzaminy odpłatne

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMIN ODPŁATNY W DNIACH 26, 27 i 29 czerwca 2020 r.

1. Przed przystąpieniem do egzaminu należy dokładnie zapoznać się z Komunikatem nr 3 Dyrektora JCJ oraz opisem egzaminu z języka angielskiego. Obydwa pliki dostępne poniżej. 

2.  Aby dołączyć do zespołu za pomocą kodu należy w aplikacji MS Teams wejść w zakładkę - ‘Zespoły’, kliknąć na ‘Dołącz do zespołu’ w prawym górnym rogu, a następnie ‘Dołącz do zespołu, wpisując kod’.

3. Na trzy dni przed egzaminem (dokładne daty podane są u góry tabelki na dany tydzień) należy po dołączeniu do zespołu przesłać dwa dokumenty jako pliki – plan prezentacji oraz tekst źródłowy. Pliki proszę nazwać według wzoru:

Kowalski_Jan_plan_prezentacji

Kowalski_Jan_tekst_żródłowy

4. Na początku egzaminu będą Państwo poproszeni o udostępnienie do kamerki dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5. Przebieg egzaminu będzie nagrywany.

6. W trakcie egzaminu będą Państwo zobowiązani do udostępnienia ekranu swojego komputera.

7. Prosimy o przestrzeganie ram czasowych wyznaczonych na prezentację materiału źródłowego. Przekroczenie wyznaczonego czasu będzie skutkowało przerwaniem prezentacji oraz obniżoną liczbą punktów z tej części egzaminu.

Egzamin odpłatny_czerwiec 2020_ogłoszenie

 

Komunikaty Dyrektora JCJ:

Komunikat nr 3 Dyrektora Jagiellońskiego Centrum Językowego z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie: szczegółowych zasad przeprowadzania w JCJ egzaminów odpłatnych w sesji egzaminacyjnej 2019/2020 (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

 

Opisy zdalnych egzaminów odpłatnych przeprowadzanych w formie ustnej:

 

Terminy egzaminów odpłatnych:

TERMINY EGZAMINÓW ODPŁATNYCH - CZERWIEC i LIPIEC 2020 

Szanowni Państwo przypominamy, że warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu w formie zdalnej jest aby osoba egzaminowana logowała się za pomocą przypisanego jej indywidualnego adresu poczty uniwersyteckiej.

Prosimy aby studenci, którzy nie aktywowali konta w domenie „student.uj.edu.pl” uczynili to niezwłocznie, najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

TERMINY EGZAMINÓW ODPŁATNYCH WRZESIEŃ_2020