Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

COVID-19

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W związku z pandemią COVID-19 w roku akademickim 2020/21 forma i sposób realizacji zajęć językowych oraz egzaminów językowych prowadzonych przez Jagiellońskie Centrum Językowe UJ zostały zmienione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w odniesieniu do funkcjonowania uczelni w Polsce oraz wytycznymi Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki.

Szczegółowe informacje w zakładkach Kształcenie i Egzaminy.
Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 8 Dyrektor JCJ UJ z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania zdalnych egzaminów odpłatnych w JCJ UJ w letniej sesji egzaminacyjnej 2020/2021
pdf
Komunikat nr 7 Dyrektor JCJ UJ z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dla studiów I, II stopnia i studiów jednolitych magisterskich w JCJ UJ w letniej sesji egzaminacyjnej 2020/2021
pdf
Komunikat nr 6 Dyrektor JCJ UJ z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia w JCJ egzaminu odpłatnego z języka angielskiego w dniach 24 i 25 maja 2021 roku
pdf
Komunikat nr 5 Dyrektor JCJ UJ z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia w JCJ UJ egzaminu odpłatnego z języka angielskiego w dniach 8 i 9 lutego 2021 roku
pdf
Komunikat nr 29 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 16 października 2020 roku w sprawie wytycznych w zakresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
pdf
Zarządzenie nr 4 Rektora UJ z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)
pdf
Zarządzenie nr 127 Rektora UJ z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)
pdf
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jesteśmy tutaj