Egzaminatorzy z języka obcego w przewodzie doktorskim/List of examiners

The examiners' office hours are held at Ingardena 3  

We would ask you to make an appointment for the doctoral examination via the JCJ.

W obecnej stytuacji w celu ustalenia terminu egzaminu prosimy o kontakt mailowy z wybranym egzaminatorem:

 

mgr Małgorzata Stapińska

malgorzata.stapinska@uj.edu.pl

 

dr Monika Stawicka

monika.stawicka@uj.edu.pl

 

mgr Alicja Waligóra-Zblewska

alicja.waligora-zblewska@uj.edu.pl

 

mgr Teresa Zapała 

teresa.zapala@uj.edu.pl

 

dr Irena Polańska-Łuczyk

irena.polanska@uj.edu.pl