Opis bieżących lektoratów

Język francuski

Prowadzący: Kazimierz Łukowicz            kazimierz.lukowicz@uj.edu.pl

Poziom : A1

Opis kursu: Kurs podstawowy przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy jeszcze nie uczyli się języka francuskiego. Uczący się rozwijają podstawowe sprawności językowe oraz strategie uczenia się i kompetencje społeczne, a także poszerzają wiedzę ogólną. Celem kursu jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności rozumienia i mówienia w podstawowym zakresie, a także kompetencji w dziedzinie interakcji społecznych.

Ponadto kurs stara się przybliżyć cywilizację francuską w jej różnych aspektach polityczno-społecznych i kulturowych (w oparciu o zaczerpnięte z internetu proste nagrania wideo na tematy: polityczne [krótkie, proste fragmenty przemówień], społeczne [imigracja] czy związane z kulturą i sztuką [kinematografia, teatr, klasycy piosenki francuskiej] ).  czytaj więcej....

 

Język niemiecki

Prowadzący: mgr Krzysztof Jachimczak             krzysztof.jachimczak@uj.edu.pl

Poziom: B1
 
Opis kursu 
Celem kursu jest wstępne wprowadzenie studenta do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku akademickim, dlatego też szczególny nacisk położono na rozwijanie umiejętności rozumienia i mówienia, a także kompetencje w dziedzinie interakcji społecznych. czytaj więcej.....