Wymagania dotyczące egzaminu

 

Język angielski

Informacje o egzaminie

 

Wymagania egzaminacyjne

Poziom B2

Poziom B2+

Poziom C1

Poziom C2

 

Przykładowy egzamin:

Poziom B2

Poziom B2+

Poziom C1

Poziom C2

 

Egzamin Business English C1 

Business English C1 

Informacje o egzaminie 

 

 

Język łaciński

Student przystępujący do egzaminu ma obowiązek zdać test gramatyczny i przetłumaczyć tekst oryginalny.

Przykładowy egzamin

Język rosyjski

Informacje o egzaminie

 

Przykładowy egzamin:

Poziom A1

Poziom A2

Poziom B1

Poziom B2

Poziom B2+

Poziom C1