Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Sesja letnia & letnia poprawkowa 2020/2021

Egzaminy kończące lektorat

  • W sesji letniej i letniej poprawkowej 2020/21 wszystkie egzaminy kończące lektorat będą prowadzone zdalnie.

Egzaminy eksternistyczne (odpłatne)

  • w sesji letniej 2020/2021 egzaminy eksternistyczne (odpłatne) będą prowadzone zdalnie.
  • w sesji letniej poprawkowej 2020/2021 egzaminy eksternistyczne (odpłatne) zostaną przeprowadzone stacjonarnie - jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na prowadzenie egzaminów w formie stacjonarnej, zostaną one przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem MS Teams, a odpowiednia informacja w tej sprawie pojawi się odpowiednio wcześniej na stronie Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ.
Download files
pdf
Komunikat nr 8 Dyrektor JCJ UJ z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania zdalnych egzaminów odpłatnych w JCJ UJ w letniej sesji egzaminacyjnej 2020/2021
pdf
Komunikat nr 7 Dyrektor JCJ UJ z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dla studiów I stopnia, studiów II stopnia i studiów jednolitych magisterskich w JCJ UJ w letniej sesji egzaminacyjnej 2020/2021
pdf
Komunikat nr 6 Dyrektor JCJ UJ z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia w JCJ UJ egzaminu odpłatnego z języka angielskiego w dniach 24 i 25 maja 2021 roku
pdf
Komunikat nr 29 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 16 października 2020 roku w sprawie wytycznych w zakresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
pdf
Zarządzenie nr 4 Rektora UJ z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy CM)

Web Content Display Web Content Display