Description of current courses

French

Prowadzący: Kazimierz Łukowicz            kazimierz.lukowicz@uj.edu.pl

Poziom : A1

Opis kursu  
Kurs podstawowy przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy nie uczyli się języka francuskiego. Uczący się rozwijają podstawowe sprawności językowe oraz strategie uczenia się i kompetencje społeczne, a także poszerzają wiedzę ogólną. Celem kursu jest. czytaj więcej....
 

German

Prowadzący: mgr Krzysztof Jachimczak             krzysztof.jachimczak@uj.edu.pl

Poziom: B1
 
Opis kursu 
Celem kursu jest wstępne wprowadzenie studenta do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku akademickim, dlatego też szczególny nacisk położono na rozwijanie umiejętności rozumienia i mówienia, a także kompetencje w dziedzinie interakcji społecznych. czytaj więcej.....