Wyniki egzaminu odpłatnego z j.angielskiego

Wyniki egzaminu pisemnego z dnia 18.09.2019 -  LISTA

Egzamin ustny rozpocznie  się we wtorek, 24.09, o godzinie  8.00 w budynku przy al. Kijowskiej 14.

Osoby, które nie zostały dopuszczone do części ustnej mogą obejrzeć swoje prace w następujących terminach:
25.09.2019 w godz. 8.00 – 9.00 al. Kijowska 14 sala 208
26.09.2019 w godz. 8.00 – 9.00 al. Kijowska 14 sala 208


Egzaminy ustne odbędą się w salach 207, 208, 209, 212 al. Kijowska 14
Pierwsza osoba z danej godziny zdaje egzamin w sali 207
Druga osoba z danej godziny zdaje egzamin  w Sali 208
Trzecia osoba z danej godziny zdaje egzamin w Sali 209
Czwarta osoba z danej godziny zdaje egzamin w Sali 212