Wizyta w Uniwersytecie Parisa Lordona w Salzburgu

W dniach 17-21 grudnia 2019 r. starszy wykładowca języka niemieckiego JCJ  mgr Irena Szpuler-Dirak gościła Centrum Językowym Uniwersytetu Parisa Lordona w Salzburgu (Sprachenzentrum der Universität Salzburg). Wizyta odbywała się w ramach wymiany bilateralnej obu uczelni partnerskich.

Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów  między centrami językowymi, wymiana doświadczeń, coaching międzykulturowy oraz poznanie systemu prowadzenia lektoratów na uczelniach austriackich.
W trakcie wizyty w Salzburgu nasza lektorka miała możliwość spotkać się z   Panią dyrektor Centrum Językowego  dr Margaretą Strasser, Panią prof. Imke Mendoza koordynatorką wymiany oraz nauczycielami uczącymi języka niemieckiego dla obcokrajowców, którzy przedstawili zarys organizacji nauczania języków obcych na swojej uczelni, odpowiedzieli na szereg pytań dotyczących struktury prowadzenia lektoratów zarówno na kursach standardowych jak również kursach tematycznych i komercyjnych, które cieszą się na austriackiej uczelni dużym zainteresowaniem. Miłym akcentem było przedstawienie filmiku promującego nasze JCJ https://jcj.uj.edu.pl/video, dzięki któremu austriaccy partnerzy mogli naocznie przekonać się o różnorodności naszej oferty dydaktycznej i europejskim dziedzictwie kulturowym Krakowa.
Pani dyrektor dr Margareta Strasser z wielką życzliwością zaplanowała i koordynowała udział naszej lektorki w obserwacjach koleżeńskich na kilku zajęciach oraz udzielała obszernych wyjaśnień, jak również zaprosiła wszystkich zainteresowanych do udziału w 31. AKS-Arbeitstagung (konferencji dotyczącej polityki i praktyki nauczania języków obcych na uczelniach europejskich i pozaeuropejskich odbywającej się w marcu 2020  na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) https://www.sz.europa-uni.de/de/aks-2020/index.html oraz  na XVII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer IDT 2021 międzynarodową konferencję dla nauczycieli języka niemieckiego zaplanowaną na sierpień 2021 w Wiedniu,  którego jest współorganizatorką) https://www.idt-2021.at/
W   centrum zainteresowania  naszej lektorki podczas  obserwacji koleżeńskich były przede wszystkim kursy języka niemieckiego dla cudzoziemców prowadzone na poziomach od A1 do C1 oraz kursy tematyczne Deutsch im Studium oraz Deutsche Wissenschaftssprache  (kurs technik prezentacji). Dodatkowo, odbyła kilka spotkań roboczych z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne aspekty działalności Centrum. 
Wolny czas, którego nie było zbyt wiele został wykorzystany na zwiedzenie starego miasta, udział w tradycyjnym targu bożonarodzeniowym w Salzburgu a w drodze powrotnej i w  tonącym w strugach deszczu Wiedniu.
Z przyjemnością można stwierdzić, że organizacja, oferta dydaktyczna, system prowadzenia zajęć i kursów, zaplecze lokalowe i sprzętowe naszego centrum są na europejskim poziomie całkowicie porównywalne ze standardami europejskimi a dzięki nowym kontaktom Jagiellońskie Centrum Językowe UJ rozwinie współpracę i szerszą wymianę ze Sprachenzentrum der Universität Salzburg.