Egzamin odpłatny z j.angielskiego 17.02.2020

Część pisemna: 17.II.2020 – 
Audytorium Maximum, Aula Średnia 
B2:  godz. 8.00
B2+: godz. 8.00
C1: godz. 8.20
 
Część ustna: 21.II.2020 ul. Ingardena 3
od godz. 8.00 s. 227,228
 
Na napisanie egzaminu oraz sprawy organizacyjne należy przeznaczyć trzy godziny zegarowe.
Przed wejściem na salę należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.
W trakcie egzaminu nie wolno korzystać z notatek, słowników ani urządzeń telekomunikacyjnych.
Podczas egzaminu prosimy o związanie lub upięcie włosów w taki sposób, aby uszy były odsłonięte. 
W trakcie egzaminu nie ma możliwości opuszczania sali egzaminacyjnej – jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą koordynatora egzaminu.