II Ogólnopolska Konferencja Neurodydaktyczna w Warszawie

W dniu 27.02.2020 uczestniczyłyśmy w II Ogólnopolskiej Konferencji Neurodydaktycznej w Warszawie:
‘Neurodydaktyka w codziennych realiach szkolnych – Jak projektować zajęcia, by zwiększyć efektywność nauczania’. Warsztaty i prelekcje dały nam okazję do refleksji nad
rolą nauczyciela i jego ciągłą gotowością do adaptacji do szybko zmieniających się realiów dzisiejszego świata, naszych studentów i ich oczekiwań. Jak ‘włamać się’ do mózgu studenta? Jak go zainteresować i zmotywować? Dlaczego ruch ma znaczenie? Czy wszystkie nowe metody z 'neurodydaktyką' w nazwie są godne zaufania?  I wreszcie, dlaczego dobrostan nauczyciela jest tak ważny w całym procesie? Oto kwestie szczególnie omawiane w trakcie konferencji. Inspiracji dostarczyły nam również warsztaty z myślenia wizualnego, a zwłaszcza techniki takie jak: MindMapping, Sketchnoting, symulacje  i Storytelling, które z pewnością wzbogacą nasz repertuar metodyczny.
Usłyszałyśmy po raz kolejny, jak ważne jest przemyślenie celu lekcji, a także przedstawienie go w sposób przystępny studentom. W trakcie warsztatów kilkakrotnie podkreślano, iż warto zindywidualizować nauczanie, gdyż nie wszystkie metody i techniki są jednakowo dobre dla wszystkich. Dla nauczyciela jest to kolejne wyzwanie, aby dobierał odpowiednie materiały edukacyjne biorac pod uwagę różne potrzeby oraz możliwości swoich studentów.
Dorota Lubińska-Pyla
Maria Talaczyńska