Staż dydaktyczny na Uniwersytecie Wysp Balearskich w Palmie

W dniach od 2 do 11 marca 2020 r. uczestniczyłam w stażu dydaktycznym na Uniwersytecie Wysp Balearskich w Palmie, na Hiszpańskiej Majorce. Staż odbył się w ramach projektu ZintegrUJ. Moim gospodarzem ze strony hiszpańskiej była pani dr Maria Juan Garau, Dyrektor Filologii Angielskiej na tamtejszym uniwersytecie.  W trakcie stażu przeprowadziłam sześć 60-minutowyh zajęć ze studentami w ramach kursu „ELT methodology", wygłosiłam prezentację o Jagiellońskim Centrum Językowym dla pracowników, obserwowałam zajęcia językowe dla celów zawodowych i akademickich, odbyłam szereg rozmów z nauczycielami dotyczących systemu zapisów do grup, ich poziomów oraz liczebności, a także testowania i egzaminowania studentów.

 

Jolanta Rutkowska