Skip to main content

Nauczanie kompetencji językowych i ogólnych – pozajęzykowych przydatnych osobom uczącym się w życiu zawodowym, akademickim czy naukowym jest ważnym elementem lektoratów w Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ, zwłaszcza tych kursów, które prowadzone są na poziomie określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ 2003) jako poziom samodzielności i poziom biegłości.