Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

  • Interaktywny kurs języka angielskiego online na poziomie B1 jest skierowany do osób, które chciałyby podnieść swoje kompetencje językowe z języka angielskiego do poziomu B2.
  • Kurs jest szczególne rekomendowany osobom na I roku studiów (jednolitych magisterskich, I i II stopnia), przed rozpoczęciem lektoratu.

Część tematyczna - 17 jednostek lekcyjnych

Family and home ▫️ Appearance and personality ▫️ Everyday life ▫️ Relationships, feelings and sterotypes ▫️ Hobbies, sport and entertainment ▫️ Business and advertising Ambitions, success and happiness ▫️ Time ▫️ Education and work ▫️ Travel and transport ▫️ The weather ▫️ The natural world▫️ Science and technology ▫️ The arts ▫️ The media ▫️ Social issues ▫️  Body and health

Część gramtyczna - 25 jednostek lekcyjnych

Definite and indefinite articles ▫️ Countable and▫️ uncountable nouns ▫️ Determiners and quantifiers ▫️ Pronouns and possessives ▫️ Comparisons ▫️ Present Simple and Present Continuous ▫️ Future forms ▫️ Present Perfect and Past Simple ▫️ Present Perfect Continuous ▫️ Past tenses ▫️ Used to/be/get used ▫️ Question tags ▫️ Modal verbs – ability – can/could/be able to ▫️ Modal verbs – obligation – must, have to, should, need ▫️ Modal verbs – permission – can, may, be allowed to ▫️ Modal verbs – deduction and assumption – must, can, may ▫️ Passive voice ▫️ Conditional sentences ▫️ Reported speech ▫️ Gerund and infinitive ▫️ Make/do/let ▫️ Relative clauses ▫️ Linking words ▫️ Phrasal verbs ◽️  Prepositions of place and time

Kurs jest umieszczony na platformie Krakus zarządzanej przez jednostkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Zdalnego Nauczania - po przejściu na platformę należy logować się adresem i hasłem poczty uniwersyteckiej.

Read More o

Web Content Display Web Content Display