Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Enrollment

Do uczestnictwa w zajęciach będą dopuszczone osoby, które dopełniły następujących formalności: dokonały zapisu w sposób wskazany powyżej, przekazały wymagane dokumenty oraz dokonały wpłaty za kurs.
Prośby o wystawienie faktury wraz z danymi należy przesyłać na adres joanna.biela@uj.edu.pl. W przypadku faktur imiennych i na firmę opłacanych przez osobę fizyczną zapisującą się na kurs, prośbę o wystawienie faktury należy przesłać przed dokonaniem wpłaty za kurs. Faktury wystawiane są po rozliczeniu wpłaty przez Kwesturę UJ w terminie około 7 dni po dokonaniu wpłaty.

Osoby rozpoczynające naukę w JCJ na poziomie 0

  • Proszę wypełnić, podpisać i zeskanować Umowę (poniżej).
  • Proszę zdeponować skan umowy w miejscu wskazanym w formularzu – aktywny od 01.09.2022.
  • Proszę uiścić opłatę za kurs na numer konta przesłany na podstawie wypełnionego formularza.

Osoby rozpoczynające naukę w JCJ na poziomie A1+

  • Proszę wykonać test poziomujący (dotyczy tylko języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego) i zachować wynik na rozmowę z lektorem (po zakończeniu testu istnieje możliwość zapisania wyniku jako plik pdf na pulpicie swojego komputera).
  • Proszę zapisać się na rozmowę z lektorem (dotyczy wszystkich języków) – zapisy otwarte od 19.09.2022.
  • Proszę po odbyciu rozmowy z lektorem pobrać, wypełnić oraz podpisać Umowę i Zgodę (poniżej).
  • Proszę skany dokumentów przesłać na adres kursy.jcj@uj.edu.pl.
  • Proszę uiścić opłatę za kurs na numer konta wygnerowany na podstawie przesłanych dokumentów.

Osoby kontynuujące dotychczasową naukę w JCJ

  • Proszę skotaktować się z Sekretariatem JCJ.

Dokumenty do pobrania

Web Content Display Web Content Display