Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Kursy wakacyjne

Zapisy

Aby zapisać się na kurs, należy: wypełnić formularz zgłoszeniowy, wypełnić i podpisać umowę, skan umowy przesłać na adres kursy.jcj@uj.edu.pl, uiścić opłatę za kurs na numer konta przekazany w wiadomości e-mail z Sekretariatu JCJ.

W razie pytań: Joanna Biela, 12 663 29 57, Ingardena 3, p. 226.

Oferta językowa

The Power of Conversation, poziom B1, 15 godzin

 • Cena: 275 PLN 
 • Termin zajęć: 4-8 lipca 2022, godz. 9:00-12:00, ul. Ingardena 3
 • Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby w czasie wakacji odświeżyć i rozruszać swoje umiejętności językowe na poziomie B1. Duża dawka języka angielskiego w krótkim czasie może pomóc w uruchomieniu zgromadzonych zasobów językowych. Może to być kurs przydatny dla osób, które planują w najbliższym czasie wyjazd za granicę i potrzebują szybko powrócić do językowej formy. Na zajęciach będziemy dużo rozmawiać mając na względzie poprawność gramatyczną i dobrą wymowę. Powtórzymy najważniejsze struktury języka angielskiego tak aby porozumiewanie się w tym języku było łatwiejsze i przyniosło satysfakcję. Priorytetem będzie pomoc w pokonaniu bariery w mówieniu, ale też nie zabraknie ćwiczeń na słuchanie. Przykładowe funkcje języka, jakie będziemy ćwiczyć: udzielanie wskazówek, porad; zapraszanie, proponowanie, odmawianie; wymiana poglądów; opisywanie miejsc, przedmiotów; narzekanie, przepraszanie; opowiadanie historii. Przykładowe tematy: podróże, zwiedzanie, zakupy, zdrowie, rodzina.;

Conversation Practice & Vocabulary Training, poziom B2, 15 godzin

 • Cena: 275 PLN 
 • Termin zajęć: 4-8 lipca 2022, godz. 9:00-12:00, ul. Ingardena 3
 • Opis kursu: Wakacyjny kurs języka angielskiego na poziomie B2 przeznaczony jest dla osób, które opanowały język obcy na poziomach niższych. Kurs jest również przeznaczony dla osób, które chciałyby powtórzyć oraz poszerzyć zakres zagadnień leksykalnych z poziomu B2 a także mieć możliwość rozmowy na różnorodne tematy. W trakcie kursu będziemy zwracać szczególną uwagę na praktyczne wykorzystanie struktur gramatycznych i słownictwa, stwarzając na zajęciach jak najwięcej okazji do komunikacji językowej i rozwijając w ten sposób płynność wypowiedzi uczestników kursu. W czasie kursu będziemy wykorzystywać materiały z różnorodnych źródeł, w tym materiałów autentycznych w języku angielskim a także z wiodących podręczników na poziomie B2. Nieodłącznym elementem języka obcego, jest jego aspekt kulturowy, dlatego w trakcie kursu przybliżone zostaną wybrane zagadnienia kulturowe angielskiego obszaru językowego. Uczestnicy kursu udoskonalą i rozwiną wszystkie sprawności językowe, a szczególnie umiejętność wypowiadania się, poszerzą słownictwo i przydatnych w komunikacji struktur gramatycznych. Wybrane zagadnienia tematyczne: zainteresowania, hobby, sport, spędzanie wolnego czasu; praca, zawody, ubieganie się o pracę; edukacja, studia uniwersyteckie, studia zagraniczne, umiejętności i ich brak; relacje międzyludzkie; zdrowie, higiena, odżywianie; podróże, turystyka, środki transportu; zakupy, pieniądze, konsumpcja; kultura i geografia krajów anglojęzycznych. Wybrane funkcje językowe: opisywanie cech osób i miejsc, właściwości przedmiotów i zjawisk, formułowanie definicji; opowiadanie w czasie teraźniejszym np. opis obyczajów, przeczytanej książki, filmu; przywoływanie wspomnień, relacjonowanie w uporządkowany sposób w czasie przeszłym wydarzeń z uwzględnieniem okoliczności, opowiadanie anegdot; mówienie o umiejętnościach i ich braku; przedstawianie opinii na dany temat, argumentowanie, podsumowanie

Talk & Revise, poziom B2+, 15 godzin

 • Cena: 275 PLN 
 • Termin zajęć: 4-8 lipca 2022, godz. 9:00-12:00, ul. Ingardena 3
 • ​Opis kursu: Krótki, intensywny kurs języka angielskiego na poziomie B2/B2+ dla tych, którzy chcą utrzymać kontakt z żywym językiem, chcą powtórzyć część zagadnień leksykalnych i gramatycznych przed wakacjami lub przed dołączeniem na lektorat na studiach. Największy nacisk będzie położony na mówienie i komunikację, pracę nad płynnością wypowiedzi. W czasie kursu będziemy wykorzystywać materiały z wiodących podręczników na poziomach B2/B2+, jak i materiały autentyczne (teksty, filmy). Wybrane zagadnienia tematyczne: człowiek, opis zachowań i wyglądu; kariera; edukacja; relacje międzyludzkie i komunikacja; czas wolny & hobby; podróże.

Legal English, poziom B2+, 30 godzin

 • Cena: 550 PLN
 • Termin zajęć: 4-15 lipca 2022, godz. 9:00-12:00, online 
 • Opis kursu: Wakacyjny kurs języka angielskiego “Legal English” jest adresowany dla osób, które opanowały język na poziomie B2. Ze względu na swoją specyfikę, kurs skupia się na słownictwie prawniczym wprowadzonym w oparciu o kompilację różnorodnych materiałów pochodzących z podręczników do nauczania języka prawniczego jak i innych źródeł np. internet czy youtube. Kurs ma za zadanie rozwinięcie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz wypowiadania się na tematy omawiane w trakcie kursu. Zwrócimy też uwagę na charakterystyczne cechy angielskiego języka prawniczego. Wybrane zagadnienia tematyczne: Sources of law, Law-making, Legal Professionals, Criminal Law, Tort Law, Contract Law, Company Law.

Konwersacje, poziom C1, 30 godzin

 • Cena: 550 PLN
 • Termin zajęć: 4-15 lipca 2022, godz. 9:00-12:00, online
 • Opis kursu: Krótki, intensywny kurs języka angielskiego na poziomie C1 dla tych, którzy chcą utrzymać kontakt z żywym językiem. Największy nacisk będzie położony na mówienie i komunikację, pracę nad płynnością wypowiedzi oraz poszerzenie słownictwa. W czasie kursu będziemy wykorzystywać materiały na poziomie C1, jak i materiały autentyczne. Wybrane zagadnienia tematyczne: kariera, stosunki międzyludzkie, nauka i kultura, podróże.

Biznesowy język francuski, poziom A1, 30 godzin

 • Cena: 550 PLN
 • Termin zajęć: 4-15 lipca 2022, godz. 9:00-12:00, online 
 • Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają naukę języka lub opanowały jedynie jego podstawy (tzw. faux débutants). W trakcie kursu, zwracamy szczególną uwagę na praktyczne wykorzystanie struktur gramatycznych i słownictwa, stwarzając na zajęciach jak najwięcej okazji do komunikacji językowej. Zagadnienia tematyczne: narodowość, zawód, przedstawianie się, nawiązywanie kontaktu, wypełnianie formularzy; liczebniki, kalendarz, godziny; posiłki, rezerwacja stolika w restauracji; wynajem mieszkania; podróż, rezerwacja biletów, pokoju w hotelu; opis dnia w czasie teraźniejszym i przeszłym; rodzina; zakupy; wakacje i podróże; odpoczynek i rozrywka; przygotowanie CV; zredagowanie krótkiej wiadomości; odpowiedź na maila; podstawowe słownictwo z zakresu rynku pracy, zatrudnienia (oferty pracy, ogłoszenia); poszukiwanie pracy, profil zawodowy; funkcjonowanie przedsiębiorstwa, schemat organizacyjny; umowa o pracę (CDD i CDI); podstawowe pojęcia z zakresu księgowości.

Język hiszpański, poziom A2+, 30 godzin

 • Cena: 550 PLN
 • Termin zajęć: 4-15 lipca 2022, godz. 9:00-12:00, ul. Ingardena 3
 • Opis kursu: Kurs przygotowany jest przede wszystkim z myślą o osobach, które chcą zapewnić sobie możliwość swobodniejszego kontaktu z rodzimym użytkownikiem w czasie podróży. Na kursie będą wykorzystane materiały z wiodących podręczników do nauki języka hiszpańskiego na tym poziomie, szczególnie materiały audiowizualne i inne (w tym materiały autorskie lektora). Po zakończonym kursie słuchacz będzie mógł uczestniczyć w prostych rozmowach towarzyskich, opowiadać o sobie, o swoich doświadczeniach, planach, czytać proste instrukcje, rozumieć opisy miejsc np. w folderach turystycznych, rozumieć proste komunikaty, pytania i prośby rozmówców w miejscach publicznych. Główne zagadnienia leksykalno-gramatyczne i tematyczne: czas teraźniejszy, przyszły; czasy przeszłe; konektory zdaniowe porządkujące wypowiedź; ser/estar, wydarzenia w życiu osobistym; wyrażanie nastroju i samopoczucia; organizacja wycieczki, podróży; relacja z podróży; tymczasowe znaczniki przeszłości; porównania; wyrażanie polubienia lub jego braku; prośby o działania i przysługi.

Wakacyjny kurs kulturowy, poziom B1, 30 godzin

 • Cena: 550 PLN
 • Termin zajęć: 4-15 lipca 2022, godz. 9:00-12:00, ul. Ingardena 3
 • Opis kursu: Kurs kulturowy przeznaczony jest dla osób, które opanowały język obcy na niższych poziomach. Kurs jest również przeznaczony dla osób, które chciałyby powtórzyć oraz poszerzyć zakres zagadnień gramatyczno-leksykalnych z poziomu B1. W trakcie kursu, zwracamy szczególną uwagę na praktyczne wykorzystanie struktur gramatycznych i słownictwa, które będą traktowane i zbadane w kontekście, jak również używane w mówieniu i w pisaniu, stwarzając na zajęciach jak najwięcej okazji do komunikacji językowej i rozwijając w ten sposób płynność wypowiedzi uczestników kursu. W czasie kursu będziemy wykorzystywać materiały z wiodących podręczników na poziomie B1, jak i materiały autentyczne. Nieodłącznym elementem języka obcego, jest jego aspekt kulturowy, dlatego w trakcie kursu przybliżone zostaną wybrane zagadnienia kulturowe hiszpańskiego obszaru językowego. Uczestnicy kursu głównie zgłębią znajomość kultury o Hiszpanii i w mniejszym stopniu o Hispanoameryce oraz udoskonalą i rozwiną wszystkie sprawności językowe, a szczególnie umiejętność wypowiadania się, poszerzą słownictwo i znajomość struktur gramatycznych. Wybrane zagadnienia tematyczne: charakter Hiszpanów, podział administracyjny, narodowe stereotypy; hiszpańskie krajobrazy naturalne, geografia, szlaki turystyczne; system oświaty w Hiszpanii, rodzaje edukacji; muzyka i tańce hiszpańskie i hispanoamerykańskie, festiwale muzyczne, instrumenty muzyczne; polityka Hiszpanii, system wyborów; podróże, turystyka, szlaki kolejowe w Hiszpanii i w Hispanoameryce; środki przekazu, dziennikarstwo w Hiszpanii i w Hispanoameryce, prasa codzienna; sztuka, nowoczesne budynki, tematyczne muzea; historia, etapy w historii Hiszpanii, ważne kobiety w historii Hiszpani; zdrowie, hiszpański system zdrowotny, części ciała; system pracy, bezrobocie i emerytura w Hiszpanii, warunki pracy; kinematografia hiszpańska, meksykańska i argentyńska, reżyserzy, teatr i literatura. Wybrane funkcje językowe: Różnica między ser y estar z przymiotnikami, żeby wyrażać sposoby charakteru, np. Tu amigo es muy interesado. Mucha gente está interesada en la política; Używanie strony biernej w oficjalnych kontekstach i w nieosobowy sposób, np. Este parque es visitado por miles de turistas extranjeros al año; Zaimki osobowe i funkcje zaimka se z niektórymi czasownikami, np. Cuando leí el libro lo regalé. Me lo leí dos veces; Porównywanie, doradzanie, np. Se mueve igual de bien que el bailarín profesional. Te aconsejo que practiques más este paso; Zdania czasu, środki do debat, np. Continuará en el parlamento hasta que decidan los votantes. Puede que tengas razón...; Czasy przeszłe i bezokoliczniki, np. Me lo pasé genial. Espero no haberme perdido; Wrażenia zmysłowe i rozum w trybie łączącym, np. No creo que hayan publicado la noticia todavía; Zdania względne, np. Me gusta el cuadro que está al fondo, el que tiene muchos colores; Wola i wpływ, np. Muchos políticos quieren que la historia del pasado sea diferente; Czasy przyszłe, tryb warunkowy i tryb łączący wyrażający hipotezy, np. Habrá bebido y puede que se sienta mal; Zdania warunkowe, np. Aceptará el trabajo siempre y cuando sea mejor que el actual; Mowa zależna, np. Me dijo que iba a ver una película polaca.

Język włoski na wakacje, poziom A1, 30 godzin

 • Cena: 550 PLN
 • Termin zajęć: 4-15 lipca 2022, godz. 9:00-12:00, online
 • Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw.  Program zakłada opanowanie przez uczestników podstawowych struktur gramatycznych i słownictwa, pozwalających na skuteczną komunikację językową w prostych sytuacjach dnia codziennego i typowych sytuacjach związanych z podróżowaniem. Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji oraz poznają wybrane zagadnienia kultury włoskiej przybliżające tradycje i zwyczaje w różnych aspektach życia codziennego wielu regionów Włoch. Program kursu obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: nazwy regionów włoskich, główne miasta i stolice regionów; przedstawianie się, nawiązywanie kontaktów (sytuacje formalne i nieformalne); narodowość, kraj i miasto pochodzenia; nazwy zawodów, wizytówka (tytuły zawodowe, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy); liczebniki, kalendarz, godziny, pory dnia, pory roku, data; czynności dnia codziennego, posiłki, pory posiłków, zamawianie stolika w restauracji, zamawianie potraw, dania kuchni włoskiej, nazwy lokali; czas wolny, zainteresowania, rozrywki, zajęcia sportowe; podróże, środki lokomocji, kasa biletowa, stacja kolejowa, peron; hotele, rezerwacje pokoju, usługi hotelowe; zakupy, rodzaje sklepów, interakcja w sklepie, wyrażanie życzeń i preferencji; wpisanie się na kurs językowy, wypełnianie formularzy.

Web Content Display Web Content Display