English for Chemistry

"English for Chemistry: Film Bank" to projekt przeprowadzony w roku akademickim 2010/11, którego głównym celem było stworzenie bazy filmów anglojęzycznych, służących jako pomoc do nauczania ESP na Wydziale Chemii UJ i kierunkach pokrewnych. Cechą wyróżniającą ten projekt było zaangażowanie studentów z Wydziału Chemii z grup lektoratowych na poziomie B2 w proces opracowywania materiałów multimedialnych dotyczących problematyki specjalistycznej: wyboru filmów z ogólnodostępnych zasobów Internetu i napisania ćwiczeń językowych. Finalnym produktem projektu jest prezentowana strona internetowa, stworzona wyłącznie w celach edukacyjnych.