Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej pod tytułem „Kulturburg".
 
Niniejszy materiał jest efektem pracy studentów drugiego roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, którzy w ramach zajęć lektoratu języka niemieckiego na poziomie A2/B1 przygotowali oryginalną prezentację, której celem było przedstawienie ciekawego miejsca oraz zachęcenie potencjalnego widza do odwiedzenia go.
 
Jednym ze sposobów pracy w nauce języka obcego jest metoda projektów. Uczący się pracują nad wybranym tematem w grupie, zbierają materiały, opracowują sposób przedstawienia przygotowanych treści i w efekcie końcowym prezentują swój projekt przed publicznością, z wykorzystaniem różnych dostępnych, często nowoczesnych mediów. Zadaniem publiczności jest ocena prezentacji oraz stawianie pytań.
 
Zespół języka niemieckiego wprowadził metodę prezentacji projektów jako integralny element egzaminu ustnego kończący lektorat. Umiejętność pracy w zespole, opanowanie obsługi programów do przygotowywania prezentacji i sam atrakcyjny  sposób przedstawienia efektów pracy mają pozytywny wpływ na późniejszą karierę zawodową naszych absolwentów.
 
Prezentacja, którą można obejrzeć na naszej stronie, jest formą treningu, który umożliwi sprawne przygotowanie  studentów do egzaminu językowego. Życząc Państwu wiele przyjemności z oglądania prezentacji „Kulturburg" zapraszamy na nasze lektoraty.

Link do materiału wideo