Expressing Condition

Praca prezentuje wyniki kontrastywnych badań polsko-angielskich dotyczących sposobu wyrażania warunku i jest próbą przedstawienia relacji między formą a zaznaczeniem okresów warunkowych.

Podstawową konstrukcją poddaną analizie jest zdanie warunkowe, które rozpatrywane jest zarówno pod względem zastosowanych form gramatycznych (czasownik, tryb), jak też zawartych w nim zależności czasowych i treści logicznych (możliwość spełnienia warunku). Szczegółowo opisano czynniki wpływające na znaczenie wypowiedzi.

Omówiono sposoby wyrażania warunku inne niż typowe zdanie warunkowe. Wskazano także na trudności w precyzyjnym wyrażaniu granicy między zdaniami warunkowymi a innymi zdaniami okolicznikowymi.

Wnioski praktyczne wypływające z tej pracy mogą być wykorzystane w podręcznikach i materiałach do nauczania języka angielskiego Polaków.