Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Szczegółowe zasady zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów zostały określone Zarządzeniem nr 112 Rektora UJ z 16 października 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykazu uznawanych certyfikatów. 

  • Zaliczenie lektoratu certyfikatem na studiach I stopnia, II stopnia i jedynikitych studiach magisterskich oznacza zwolnienie zarówno z lektoratu, jak i egzaminu kończącego lektorat.
  • Zaliczenie lektoratu certyfikatm na studiach III stopnia oznacza zwolnienie z lektoratu, ale nie jest tożsame ze zwolnieniem z egzaminu nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim.

Aby zaliczyć lektorat na podstawie certyfikatu, należy udać się na dyżur kierownika właściwego zespołu językowego w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ.

Download files
pdf
Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku organizacji i szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego przez studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz wykazu uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego (nie dotyczy Collegium Medicum)

Web Content Display Web Content Display

Jesteśmy tutaj