Konferencje i warsztaty

Konferencja - 1 lipca 2013 r.

1 lipca 2013 r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja poświęcona przyszłości nauczania języków obcych w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ, w tym procesowi akredytacji EAQUALS - międzynarodowej organizacji działającej pod auspicjami Rady Europy, której celem jest m.in. wprowadzenie i akredytowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie nauczania języków obcych.

Konferencja została zorganizowana przez pełnomocnika Rektora UJ ds. standaryzacji i certyfikacji w JCJ UJ, dr Monikę Stawicką, pod patronatem Prorektora UJ ds. dydaktyki, prof. dr. hab. Andrzeja Mani. Głównymi prelegentami byli Sarah Aitken, dyrektor zarządzający EAQUALS oraz dr Peter Brown, założyciel EAQUALS, obecnie członek zarządu EAQUALS. Uniwersytet Jagielloński, jako pierwsza uniwersytet w Polsce, pragnie zostać Członkiem Stowarzyszonym EAQUALS. Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej, w związku z już rozpoczętym procesem akredytacji, wiele czasu poświęcono na dyskusję na temat zagadnień związanych z akredytacją w konkretnym kontekście edukacyjnym JCJ UJ. Część druga poświęcona była kwestii wykorzystania narzędzi dla edukacji językowej w szkolnictwie wyższym, które służą utrzymywaniu i potwierdzaniu jakości w nauczaniu języków obcych.

Więcej informacji na temat organizacji EAQUALS znajduje się na stronie internetowej www.eaquals.org

Fotoreportaż

Warsztaty

Warsztaty - 8 marca 2014 r. Profil zawodowy nauczyciela języka obcego

W dniu 8 marca 2014 r. w Collegium Novum UJ odbyły po raz pierwszy w Polsce warsztaty na temat opisu kwalifikacji i kompetencji nauczycieli języków obcych przy pomocy EPG – European Profiling Grid – Profilu Zawodowego Nauczyciela Języka Obcego. EPG jest narzędziem stworzonym w ramach realizacji projektu europejskiego, który zakończył się w listopadzie 2013 roku. Celem warsztatów zorganizowanych dla kadry dydaktycznej JCJ UJ było przedstawienie możliwych zastosowań EPG w rozwoju zawodowym nauczycieli języków obcych oraz rozważenie, jak dostosować opis profilu zawodowego nauczyciela języka obcego do warunków uniwersyteckich tak, aby odzwierciedlał profil nauczyciela akademickiego.

Warsztaty przygotowane przez dr Monikę Stawicką, z-cę dyrektora JCJ ds. dydaktycznych poprowadził Richard Rossner, współtwórca EPG. Uczestniczyli w nich m.in. dziekan Wydziału Filologicznego UJ, dr hab. Władysław Witalisz, dyrektor JCJ dr Waldemar Martyniuk, przedstawiciele kadry dydaktycznej JCJ oraz Studium Języków Obcych Collegium Medicum UJ. Warsztaty poprzedziło spotkanie Richarda Rossnera z prorektorem UJ ds. dydaktycznych prof. dr hab. Andrzejem Manią.

Samooceny przy pomocy wersji elektronicznej EPG (egrid) można dokonać na stronie internetowej w jednym z dostępnych języków, także w języku polskim.

http://egrid.epg-project.eu/en

Prezentacja R. Rossnera