Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szczegółowe informacje na temat powstania, działalności i rozwoju Jagiellońskiego Centrum Językowego

więcej o

Skład Dyrekcji Jagiellońskiego Centrum Językowego i terminy dyżurów dyrektorek

więcej o

Lista lektorów z podziałem na języki oraz terminy ich dyżurów i harmonogramy zajęć

więcej o

Godziny otwarcia i szczegółowe informacje o załatwianiu poszczególnych spraw

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład i zadania Rady Centrum, organu opiniodawczo-doradczego Dyrektor JCJ

więcej o

Zespół kursów ogólnodostępnych, Zespoły językowe, Zespół jakości kształcenia, Zespół hospitacji

więcej o

Lista koordynatorów lektoratów na wydziałach, kursów tematycznych, egzaminów eksternistycznych itd.

więcej o

Godziny pracy Biblioteki oraz informacje o wypożyczaniu i zwrotach książek

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron