Piąty dzień Cracow Language Teaching Staff Training Week

Ostatni dzień się Cracow Language Teaching Staff Training Week (CLTSTW) rozpoczął się od zwiedzania krakowskiej Katedry oraz Zamku Królewskiego. Wszyscy byli pod wrażeniem Kaplicy Jagiellonów, Kaplicy Batorego oraz komnat królewskich na Wawelu. 

Ostatnim punktem programu była sesja, mająca na celu podsumowanie kilkudniowych, bardzo owocnych, obrad CLTSTW oraz podzielenie się inspirującymi pomysłami dydaktycznymi realizowanymi w centrach językowych wiodących ośrodków akademickich w Europie. 

Na gościach zrobił ogromne wrażenie wypracowany w JCJ system e-zastępstw oraz interaktywny kurs języka angielskiego dostępny dla wszystkich studentów UJ na platformie Krakus.