Światowy Kongres Esperanta w Lizbonie

W sierpniu pani Maria Majerczak, wykładowca języka esperanto, wzięła udział w Światowym Kongresie Esperanta w Lizbonie, który odbył się na Universidade de Lisboa. Następnie, w tym samym mieście, uczestniczyła czynnie w sympozjum na temat obecności tego języka na uniwersytetach. Prowadziła dyskusję nad raportem o aktualnym nauczaniu esperanta na uniwersytetach świata i o badaniach naukowych nad tym językiem, jego kulturą, w tym literaturą, a także nad posługującą  się nim międzynarodową społecznością językowo-kulturową (akcentowane były m.in. badania socjologiczne). Dyskusja ta stanowiła zasadniczy element sympozjum. Podzieliła się swoimi doświadczeniami z Uniwersytetu Jagiellońskiego.