Konferencja Lektor High-Tech w Łodzi

W dniach 21 i 22 września 2018 uczestniczyłyśmy w konferencji Lektor High-Tech "Wykorzystanie e-learningu i nowych technologii w nauczaniu języków obcych" zorganizowanej wspólnie przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej pod patronatem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Podczas konferencji, w niezwykle miłej atmosferze, wysłuchałyśmy wykładów i prezentacji, podczas których prowadzący dzielili się sposobami wykorzystania nowych technologii na zajęciach z języka obcego. 
W wygłoszonej przez nas prezentacji przybliżyłyśmy słuchaczom trzy projekty e-learningowe prowadzone przez JCJ UJ, w których znajduje zastosowanie platforma Moodle. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, co znalazło swój wyraz w liczbie kierowanych do nas pytań.
Podczas konferencji szczególną popularnością cieszyły się tematy dotyczące wykorzystania platformy Moodle do różnego typu zajęć, zarówno językowych jak i tematycznych, oraz wykorzystanie innych narzędzi dostępnych online do wspomagania procesu uczenia się. Kilkoro prowadzących opisywało też swoje doświadczenia w dziedzinie tele-współpracy pomiędzy swoimi jednostkami a ośrodkami językowymi uczelni zagranicznych, jak również doświadczenia wynikające z zastosowania tzw. “odwróconej klasy” (ang. flipped classroom) na własnych zajęciach.

Wioletta Rożnawska i Bernadeta Raczkiewicz