​IATEFL Wrocław 2018

​IATEFL Wrocław 2018

W tym roku odbyła się we Wrocławiu 27 Konfrerencja IATEFL Poland – Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego zrzeszającego osoby uczące na wszystkich stopniach edukacji. Przez trzy dni (21-23 września) ośmioro pracowników Jagiellońskiego Centrum Jezykowego uczestniczyło w licznych prezentacjach, wykładach i warsztatach, poznając nowe trendy w nauczaniu, porównując doświadczenia JCJ z innymi ośrodkami językowymi na wyższych uczelniach, oraz poznając elementy specyfiki pracy nauczycieli – kwestię niebagatelną, jeśli zważymy, że umiejętności studentów, których uczymy na lektoratach są efektem nauczania szkolnego.
Z wybranych przez nasz (spośród stu sześćdziesięciu!) wydarzeń dało się wyodrębnić następujące wątki, tendencje i zagadnienia, które pojawiają się, lub zyskują na znaczeniu w dydaktyce języka angielskiego:


·         Pojawia się coraz bogatsza oferta materiałów, programów i aplikacji, służących uatrakcyjnieniu nauki języka angielskiego w szkołach. Można odnieść wrażenie, że lekcja mogłaby się składać z łańcucha gier i zabaw, wszystko w celu przyciągnięcia zainteresowania ucznia z pokolenia „digital native”.


·         W wyniku powyższego trendu wyłania się pytanie, jakie powinny być proporcje zabawy i „poważnej” nauki. Badania przytoczone przez Grzegorza Śpiewaka wskazują, że uczniowie odczuwają satysfakcję z pracy z wiarygodnym nauczycielem, który organizuje zajęcia wypełnione pracą w dobrej atmosferze i udziela jasnej instrukcji i wsparcia.


·         Wraz z pojawieniem się w 2016 roku  deskryptorów działań mediacyjnych (w których współtworzeniu JCJ brało udział) w nowej wersji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,  poświęca się mediacji coraz więcej uwagi. Nowe skale opisują działania, które zawsze były ważną częścią nauki i nauczania języka – odbioru, przetworzenia i produkcji nowego komunikatu.


·         Od jakiegoś czasu w procesie nauczania rehabilitowany jest element tłumaczenia, które, poza korzyściami dla aktywności mózgu, jest przydatne, a nawet konieczne w sferze zawodowej i prywatnej. To podejście wynika również ze zmieniającego się postrzegania języka ojczystego ucznia, który zyskuje na znaczeniu.


·         Nauczanie wymowy jest istotne, jednak należy uwzględnić bogactwo akcentów i nie oczekiwać od uczących się dążenia do „ideału” RP(1).


·         Język angielski jest wciąż uznawany za „lingua franca”, ale w związku z rozwojem nowych technologii można oczekiwać wzrostu znaczenia języków ojczystych.


·         Nauczyciele są zalewani coraz to nowymi technikami i technologiami mającymi na celu bezproblemowe skupienie uwagi ucznia.


·         Nauczyciel skuteczny, to zdrowy pracownik, który potrafi zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym i może pracować w przyjaznym środowisku.


·         Dysponujemy nowymi publikacjami Eaquals, które dają wsparcie w utrzymaniu i zwiększeniu standardów zarządzania i nauczania w jednostkach językowych.
 
(1)  RP – rodzaj wymowy i akcentu języka angielskiego świadczący o przynależności do uprzywilejowanej, lub wykształconej warstwy społeczeństwa
 
M. Grabania-Mukerji, D. Lubińska-Pyla, I. Raźny, J. Rutkowska, M. Sterna, D. Stopa, J. Śniechowska, M. Wzorek