​Spotkanie LASIG IATEFL w Brnie

W dniach 21-22 września 2018 roku wzięłam udział w konferencji zorganizowanej przez LASIG IATEFL (Learner Autonomy Special Interest Group) w Centrum Językowym  Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Tytuł konferencji brzmiał: The teacher’s role in development of learner autonomy. Wysłuchałam prezentacji i warsztatów, brałam udział w seminarium na których  omawiano różne aspekty nauczania autonomicznego. 
Wystąpienia, których miałam okazję wysłuchać, można podsumować stwierdzeniem, że  udzielenie studentkom i studentom autonomii zawsze daje lepsze efekty niż jej ograniczenie. Co ciekawe, uczestnicy proponowali, aby w instytucjach, w których wprowadzenie całkowicie autonomicznych programów nie jest możliwe, dać studentom możliwość jakiegokolwiek wyboru, np. podręcznika, sposobu jego realizacji czy zadań domowych. 
Nie należy jednak mylić autonomii z brakiem organizacji. Jeżeli autonomiczne programy lub kursy są przemyślane i dobrze zorganizowane, wtedy przynoszą satysfakcję zarówno studentom jak i nauczycielom.
Iwona Kordyś