Legal English Conference w Splicie

W dniach 27-29 września 2018 r. w Splicie odbyła się Legal English Conference zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Angielskiego Języka Prawniczego EULETA we współpracy z Wydziałami Prawa dwóch chorwackich uniwersytetów w Splicie oraz Osijeku. 

Podczas spotkania poruszano głównie zagadnienia związane z nauczaniem angielskiego języka prawniczego (m.in. „Using discourse analysis methodology to teach Legal English”, „Mastering Legal English vocabulary”, “Teaching Legal English – practical activities for the classroom”). Wiele uwagi poświęcono wykorzystaniu nowych technologii (m.in. “The study Legal English podcasts in blended learning”, “Designing online materials for Legal English classes”, “Legal English and the 21st century skills”). Podkreślano również potrzebę współpracy nauczycieli języka prawniczego ze specjalistami zajmującymi się różnymi dziedzinami prawa.

Zajęcia prowadzili doświadczeni wykładowcy i tłumacze prawniczego języka angielskiego oraz prawnicy z uniwersytetów w Polsce, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Czechach, Włoszech, Austrii, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Atrakcją obrad były dwa wykłady zaproszonych gości. Pierwszy, wygłoszony przez prof. dr Leliję Socanac, dotyczył problemu prawa i wielojęzyczności w Monarchii Habsburskiej w XIX wieku, drugi zaprezentowany przez urzędnika w chorwackim ministerstwie sprawiedliwości Dalibora Ružića dotyczył problemów związanych z tłumaczeniem dokumentów akcesyjnych oraz regulacji prawnych UE.

Małgorzata Wedler i Alicja Waligóra-Zblewska