Pobyt w Uniwersytecie w Kolonii w ramach wymiana bilateralnej

W dniach 5-19 lipca 2018 r. prof. Marek Hermann, wykładowca języka łacińskiego JCJ, przebywał w ramach umowy bilateralnej w Uniwersytecie w Kolonii. W trakcie pobytu w Kolonii spotykał się z profesorem Instytutu Psychologii Olivierem Genschovem w celu przeprowadzenia konsultacji na temat badań technik perswazyjnych, manipulacji, falacji w psychologii i retoryce. Rozmowy dotyczyły także kwestii przejęcia przez współczesną psychologię społeczną wielu zagadnień należących do domeny retoryki starożytnej. Konsultacje te stanowiły uzupełnienie rozważań w ramach przygotowywanej przez wykładowcę JCJ pracy poświęconej prawdzie i prawdopodobieństwu w retoryce. Prof.  Hermann został także zaproszony przez profesora Oliviera Genschova, wielokrotnie wyróżnianego nagrodą wykładowcy roku, na seminarium, na których zapoznał się z nowoczesnymi metodami nauczania praktykowanymi w uczelniach  naszych zachodnich sąsiadów.