Kwerenda w American Academy in Rome

W dniach 22-30 września 2018 r. prof. Marek Hermann, wykładowca języka łacińskiego JCJ, przebywał w Rzymie w bibliotece Akademii Amerykańskiej oraz w bibliotece Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w celu przeprowadzenia kwerendy materiałów do pracy poświęconej prawdopodobieństwu w sztuce perswazyjnej i relacji prawda i prawdopodobieństwo w retoryce.