III konferencja Ars Docendi

III konferencja „Ars Docendi – rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów” odbyła się 10 grudnia 2018 roku w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Dyskutowaliśmy na tematy dotyczące m.in. form wspierania rozwoju zawodowego nauczyciela akademickiego i ich skuteczności (hospitacje, konsultacje, fora, repozytoria, staże dydaktyczne krajowe i zagraniczne, szkolenia na miejscu, szkolenia wyjazdowe), sposobów zapewniania wysokiej jakości dydaktyki skierowanej do doktorantów,  motywacji nauczyciela akademickiego oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu. W związku z dyskusją nad Ustawą 2.0, podjęta została kwestia miejsca dydaktyki w uniwersytecie badawczym, którym ma stać się UJ, a także dydaktycznej ścieżki kariery akademickiej i związanych z nią obaw, ale także  możliwości. Konferencję rozpoczął wykład profesora Philippe Emplit, Université Libre de Bruxelles, ”Teaching in a research university: initiatives to promote excellence in both fundamental academic missions”. Streszczenia wystąpień znajdują się tutaj:  https://arsdocendi.uj.edu.pl/doskonalenie/konferencja/program    


Dr Monika Stawicka