Egzamin odpłatny z j.angielskiego 18.02.2018

Część pisemna: 18.02.2019
Auditorium Maximum, Aula Średnia
B2:  godz. 8.00
B2+: godz. 8.00
C1: godz. 8.45
 
Część ustna: 22.02.2019 
 sala 307, 308 ul. Krupnicza 2
 
Na pisanie egzaminu oraz sprawy organizacyjne prosimy przeznaczyć trzy godziny zegarowe 
Przed egzaminem prosimy o okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
W trakcie egzaminu nie można w żaden sposób korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych, notatek ani słowników.
W celu kontrolowania czasu prosimy o przyniesienie zegarków. 
Prosimy o związanie lub upięcie włosów w taki sposób, żeby uszy były odsłonięte przez  cały czas egzaminu.