Czwarty dzień 2nd Cracow Language Teaching Staff Training Week

Czwarty dzień naszej konferencji rozpoczął się kolejną lekcją języka polskiego. 
W trakcie sesji przedpołudniowej uczestnicy wysłuchali pięciu prezentacji:

  • Ivana Reskova z Uniwersytetu Masaryka w Brnie opowiedziała o platformie mluvtecesky.net służącej do nauki czeskiego języka medycznego.
  • Bernadeta Raczkiewicz z JCJ zaprezentowała realizowane z powodzeniem w naszym Centrum od wielu lat kursy tematyczne.
  • Ciaran Crowley z Uniwersytetu de Lille we Francji przedstawił wyzwania związane z nauczaniem angielskiego języka prawniczego oraz zasad systemu precedensowego.
  • Anna Dal Negro z Uniwersytetu w Zurichu przedstawiła nowatorską metodę wykorzystującą samodzielne i regularne wizyty studentów w muzeum.
  • Satu Tuomainen z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii w Kuopio opowiedziała o zrealizowanym przez siebie projekcie wykorzystania refleksji jako elementu kursu angielskiego języka akademickiego w formule blended learning. 
W sesji popołudniowej odbyły się dwa warsztaty. Pierwszy, przeprowadzony przez Agatę Rychłowicz z JCJ, dotyczył Jej doświadczeń w nauczaniu specjalistycznego i akademickiego języka angielskiego w pracy ze studentami studiów II stopnia. Drugi poprowadziła Anne Raynal-Lassieur z Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3 we Francji. Prelegentka podzieliła się pomysłem na to, jak dyskusje na tematy etyczne w miejscu pracy mogą zostać wykorzystane do rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów.