Piąty dzień 2nd Cracow Language Teaching Staff Training Week

Ostatni dzień Cracow Language Teaching Staff Training Week rozpoczął się od zwiedzania krakowskiej Katedry oraz Zamku Królewskiego. Wszyscy byli pod wrażeniem Kaplicy Jagiellonów, Kaplicy Batorego oraz komnat królewskich na Wawelu. 

Ostatnim punktem programu była sesja, mająca na celu podsumowanie kilkudniowych, bardzo owocnych, obrad, oraz podzielenie się inspirującymi pomysłami dydaktycznymi realizowanymi w centrach językowych wiodących ośrodków akademickich w Europie. 
Na gościach zrobił ogromne wrażenie przygotowany przez pracowników JCJ interaktywny kurs języka angielskiego na poziomie B1/B2, który jest dostępny dla wszystkich studentów oraz pracowników UJ na platformie Krakus. O kursie oraz o Topic Rooms, zestawie materiałów do nauczania języka specjalistycznego z różnych dziedzin, opracowanym przez pracowników JCJ i udostępnionym dla swoich koleżanek i kolegów, opowiedziała Beata Batko, zastępca Dyrektora JCJ ds. dydaktycznych. Następnie Nicholas Bremner z Uniwersytetu Bath Spa w Wielkiej Brytanii podzielił się ze słuchaczami swoim pomysłem na wykorzystanie osi czasu do refleksji nad osobistym rozwojem zawodowym nauczyciela akademickiego.

Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z bardzo dobrej organizacji imprezy, programu konferencji oraz dodatkowych atrakcji kulturalnych. Wszyscy zadeklarowali gotowość zareklamowania Cracow Language Taching Staff Training Week na swoich uczelniach.