Academic writing – konferencja w Göteborgu

Kolejna konferencja organizacji zrzeszającej nauczycieli akademickich European Association for the Teaching of Academic Writing odbyła się w Chalmers University of Technology w Göteborgu w dniach 2-4 lipca 2019 r. 

Temat konferencji – Academic writing at intersections: Interdisciplinarity, genre hybridization, multilingualism, digitalization, and interculturality odzwierciedla kwestie, które zajmują nauczycieli pisania tekstów naukowych bez względu na kraj, lub uczelnię, na której pracują. Rola i zastosowanie technik i technologii, teksty typowe dla dyscyplin naukowych, współpraca studentów (collaboration, peer feedback), potrzeby studentów w zależności od stopnia studiów – te i wiele innych tematów zajmowało mnie przez trzy dni, wypełnione ciekawymi prezentacjami i dyskusjami. 

Mimo mnogości perspektyw panowała zgoda, co do roli technologii (nie zastąpi nauczyciela, lecz pomaga w procesie nauczania), roli nauczania pisania (umożliwia precyzyjne wyrażanie myśli i przekazywanie informacji) i roli przekazywania wiedzy i informacji (kluczowa w świecie wielokulturowości, globalizacji i rozwoju sztucznej inteligencji). 

Dominika Stopa