Kurs PBL Advanced realizowany w ramach projektu POWER Ars Docendi – rozwój kompetencji dydaktycznych kadry UJ

Uniwersytet w Maastricht specjalizuje się w nauczaniu  przy pomocy Problem Based Learning – metody uczenia się w oparciu o problem. W dniach 7-14 lipca br. Jolanta Śniechowska i Dominika Stopa z Zespołu języka angielskiego wzięły udział w kursie, na którym zapoznały się z założeniami, technikami i możliwościami zastosowania PBL. 

Badania porównawcze wyników absolwentów uczelni holenderskich wskazują, że metoda, która opiera się na współpracy studentów i aktywnym poszukiwaniu rozwiązań okazuje się równie skuteczna w zdobywaniu wiedzy, i znacznie bardziej skuteczna w nabywaniu kompetencji społecznych niż metody tradycyjne. Praca w grupach (tutorial groups) wzmacnia umiejętność współpracy i komunikacji, rozwiązywanie rzeczywistych problemów pozwala odnieść program uczenia się do potrzeb na rynku pracy, a samodzielne poszukiwanie rozwiązań wzmacnia umiejętność oceny źródeł oraz krytycznego i analitycznego myślenia. 

Przydatność PBL może się różnić nieco miedzy dziedzinami, lecz z pewnością metoda oparta na active learning skutecznie odpowiada na wyzwania XXI wieku i pozwala studentom nabyć konieczne kompetencje społeczne. Wiele elementów podejścia, jakie staramy się stosować w JCJ, czyli przeniesienie środka ciężkości procesu nauczania na proces uczenia się studenta oraz przyjecie przez nauczyciela roli wspomagającej ten proces pozostaje w zgodzie z nowoczesną dydaktyką i częścią założeń PBL. Kurs w Maastricht z pewnością zapoczątkuje kolejne dyskusje na temat dydaktyki języków obcych i kontekstu JCJ.

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/why-um/problem-based-learning

Dominika Stopa