Egzamin odpłatny z j.angielskiego 2.09.2019

Egzamin pisemny : 
02.09.2019  - godz. 12.30 - poziom B2 i B2+
                  - godz. 12.45 - poziom C1

Miejsce - ul. Gronostajowa 7, Aula P0.1.1

 

Egzamin ustny:
06.09.2019 - od godz. 8.00
Miejsce – al. Kijowska 14 sala 207,208,209 

 

Procedury egzaminacyjne
1. Student ma obowiązek zgłosić się punktualnie na część pisemną i ustną egzaminu, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.
3. Na egzamin, zarówno pisemny jak i ustny, należy przynieść dokument stwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem.
4. Na część pisemną egzaminu wraz z omówieniem kwestii organizacyjnych należy przeznaczyć trzy godziny zegarowe.
5. W trakcie egzaminu student nie może korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, notatek ani słowników. Urządzenia telekomunikacyjne muszą być wyłączone i schowane.
6. Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez studenta, porozumiewania się z innymi studentami, korzystania z notatek lub urządzeń telekomunikacyjnych jest podstawą do zakończenia egzaminu przez tę osobę/osoby i wystawienia oceny niedostatecznej.
7. Opuszczenie sali w trakcie egzaminu dozwolone jest jedynie w wyjątkowych wypadkach, wyłącznie za zgodą koordynatora egzaminu. 
8. Podczas egzaminu studenci powinni mieć związane włosy, tak aby uszy były odsłonięte.
9. Na egzamin ustny należy przynieść plan prezentacji oraz tekst, na podstawie którego prezentacja została przygotowana.
10. Podczas dyżurów przeznaczonych na obejrzenie prac pisemnych nie można tych prac fotografować.