Egzamin pisemny z j.angielskiego 2.09.2019

Wyniki egzaminu pisemnego z dnia 02.09.2019 - Lista


Egzamin ustny rozpocznie  się w piątek, 06.09, o godzinie  8.00 w budynku przy ulicy Kijowskiej 14.


Osoby, które nie zostały dopuszczone do części ustnej mogą obejrzeć swoje prace w następujących terminach:
09.09 ( poniedziałek) od 10.30-11.30, sala 1.01.17, ul Gronostajowa 7
10.09 ( wtorek) od 10.00 do 11.00, sala 113, ul. Krupnicza 2
11.09 ( środa) od 8.30-9.30, sala 113, ul.Krupnicza 2


Egzaminy ustne odbędą się w salach 207, 208, 209, al. Kijowska 14

Pierwsza osoba z danej godziny zdaje egzamin w sali 207
Druga osoba z danej godziny zdaje egzamin  w Sali 208
Trzecia osoba z danej godziny zdaje egzamin w Sali 209