Jak motywować uczniów do nauki i zmian w zachowaniu

28 września 2019 roku uczestniczyłam w szkoleniu „Jak motywować uczniów do nauki i zmian w zachowaniu” zorganizowanym przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli OTE Kangur. Podczas części teoretycznej słuchacze  mogli zapoznać się z wybranymi aspektami psychologii motywacji i psychologii behawioralnej,  z rolą pozytywnego wzmocnienia i prawidłowo sformułowanej pochwały w nauczaniu. W części praktycznej nauczyciele poznali metody pracy, które wywołują zmiany w zachowaniach uczniów, a także modyfikowali i dostosowywali dla potrzeb konkretnych grup żetonowe systemy motywacyjne.

Małgorzata Bachan-Kołodziejska