Warsztaty EULETY w Krakowie

21 września 2019 r. w Krakowie odbyły się warsztaty zorganizowane wspólnie przez Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Angielskiego Języka Prawniczego (EULETA) oraz JCJ. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była współpraca w nauczaniu i uczeniu się angielskiego języka prawniczego.

Otwierając obrady, Dyrektor JCJ Alicja Waligóra-Zblewska przedstawiła w skrócie bogatą historię i zadania realizowane przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Prezydent EULETY David Albert Best z Wolnego Uniwersytetu w Brukseli wyraził wdzięczność Panu Profesorowi Pisulińskiemu oraz Dyrektorowi Centrum Wsparcia Dydaktyki za ich udział w realizacji tego przedsięwzięcia.

Do Krakowa przyjechało ponad trzydziestu gości m.in. z Australii, Czech, Francji, Niemiec, Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz wielu uczelni wyższych w Polsce. Byli to zarówno nauczyciele, tłumacze jak i zawodowi prawnicy. W obradach wzięli również udział pracownicy JCJ, prowadzący lektorat dla studentów prawa UJ.

Odbyło się siedem warsztatów prowadzonych przez:

Jarmilę Pokorną, Evę Večerkovą i Hanę Kallus (One Team, Different Expertise, Preparing Students for Real Life Through Case Studies in Marketing, Corporate law and Unfair Competition),

Izabelę Bakotę (How to Motivate Students in a Legal English Classroom - A Communicative Approach to the Teaching of Legal English),

Natashę Costello i Louise Kulbicki (Talking Together, Working Together: Using Small Talk to Build Relationships in Legal English),

Halinę Sierocką (Teaching and Learning Legal English Vocabulary with the Use of Authentic Materials),

Andreę Steiner (Real-Time Writing, Systematic Skills Development for Legal Professionals - Efficient, Effective, Non-Boring)

Aleksandrę Łuczak (Introducing Peer Tutoring into the Legal English Classroom),

Sofię Parastatidou (Using Negotiation to Teach and Learn Legal English).

Organizatorzy warsztatów postarali się, aby spotkanie to było dla gości zagranicznych szansą na zetknięcie się z polską kulturą, a dla wszystkich uczestników – okazją do środowiskowej integracji. Goście zwiedzili wystawę Podziemny Kraków oraz odbyli spacer po Starym mieście z przewodnikiem, Anną Witkowską (JCJ).

Przedsięwzięcie to, wpisujące się w założenia realizowanej w UJ polityki internacjonalizacji, spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony zagranicznych gości.​