Egzamin zwalniający z j. łacińskiego

Jagiellońskie Centrum Językowe informuje, że egzamin zwalniający z języka łacińskiego odbędzie się 26 października 2019 r. o godz. 10.00, sala konferencyjna,  Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33.

Do egzaminu mogą przystąpić studenci  I roku.
 

Zapisy przyjmowane są do dnia 24 października 2019 r.

w Sekretariacie JCJ – pok.226, ul. Ingardena 3 

Na egzamin prosimy zabrać  słowniki.