Wizyta gości z Uniwersytetu Masaryka w Brnie w JCJ

W dniach 16-20 września 2019 r. Jagiellońskie Centrum Językowe gościło panie Štěpánkę Bilovą i Barborę Chovancovą z Centrum Językowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Panie były zainteresowane przede wszystkim wymianą doświadczeń z nauczycielami JCJ prowadzącymi zajęcia z Legal English. Odbyło się kilka spotkań roboczych, w trakcie których wymieniono spostrzeżenia o organizacji zajęć językowych w obydwu centrach oraz metodach dydaktycznych stosowanych przez lektorów 

Nie była to pierwsza wizyta naszych gości w Krakowie. Obydwie panie uczestniczyły w zorganizowanej przez JCJ konferencji metodycznej Cracow Language Teaching Staff Training Week w 2018 r. Tym razem wzięły udział w warsztatach pt. Współpraca w nauczaniu i uczeniu się angielskiego języka prawniczego, które odbyły się  21 września w Krakowie. Warsztaty zostały zorganizowane wspólnie przez Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Angielskiego Języka Prawniczego (EULETA)  i JCJ .