Uroczysta inauguracja roku akademickiego w JCJ

30 września 2019 r. w Sali Niebieskiej Centrum Dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji UJ odbyło się uroczyste zebranie plenarne pracowników Jagiellońskiego Centrum Językowego. Spotkaniem tym rozpoczęto w JCJ nowy rok akademicki. Inaugurację zaszczyciła swoją obecnością Pani Kanclerz UJ Monika Harpula. 
 
Na początku uroczystości Dyrektor JCJ Alicja Waligóra-Zblewska w imieniu wszystkich pracowników podziękowała Pani Kanclerz za jej zaangażowanie w sprawę przyznania Centrum nowych pomieszczeń w pięknym budynku przy ul. Ingardena 3. Nowy rok akademicki JCJ rozpocznie więc w nowej lokalizacji, w bliskim sąsiedztwie Parku im. Henryka Jordana. 
 
W swoim wystąpieniu Pani Kanclerz wyraziła zadowolenie, że udało się doprowadzić do pozytywnego finału w ciągu niespełna jedenastu miesięcy od pierwszej rozmowy na temat nowej siedziby i życzyła wszystkim pracownikom udanego roku akademickiego.
 
Następnie Pani Dyrektor podsumowała ostatni rok funkcjonowania Centrum. Przedstawiła udział JCJ w debacie na temat nowego Statutu UJ a także inicjatywy w zakresie współpracy międzynarodowej, których owocem była organizacja trzech bardzo udanych wydarzeń:
konferencji metodycznej 2nd Cracow Language Teaching Staff Training Week
kursów językowych w ramach Foreign Languages with the Jagiellonian Language Centre
EULETA workshop pod patronatem Dziekana WPiA.
Zaprezentowała również szczegółowo osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne pracowników JCJ, a także nakreśliła główne kierunki działań na najbliższą przyszłość. W trakcie spotkania pożegnano pracowników, kończących swoją dotychczasową współpracę z JCJ oraz powitano nowych lektorów.
 
Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny pt. „Historie zwykłe i niezwykłe: lektorzy języka angielskiego w dwudziestoleciu międzywojennym”, który wygłosiła dr hab. Mirosława Podhajecka, prof. UO.