Wizyta gościa z Uniwersytetu Isik w Stambule

W dniach 21-25 października 2019 r. Jagiellońskie Centrum Językowe gościło pana Ugura Satira z Uniwersytetu Isik w Stambule (Turcja). 
W trakcie swojej wizyty pan Satir spotkał się z dyrekcją i nauczycielami JCJ. W trakcie spotkania opowiedział o organizacji nauczania języków obcych na swojej uczelni oraz odpowiedział na wiele pytań uczestników spotkania.
Pan Satir interesował się przede wszystkim kursami tematycznymi oraz nauczaniem języka specjalistycznego, które prowadzone jest w JCJ głównie na studiach II stopnia. Uczestniczył również jako obserwator w zajęciach lektoratowych języka angielskiego (kursy języka angielskiego ogólnego, kursy tematyczne i LSP) i był pod dużym wrażeniem profesjonalizmu nauczycieli JCJ. 

Przeprowadził również zajęcia na poziomie C1 ze studentami prawa i był bardzo zadowolony z ich zaangażowania oraz poziomu kompetencji językowych. Tematem przewodnim zajęć był „Telecommuting”. W trakcie spotkań ze studentami pan Satir zachęcał młodych ludzi do uczestnictwa w programie wymiany Erasmus i podjęcia studiów na uczelniach w Turcji. 

Pan Satir odbył również kilka spotkań roboczych z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne aspekty działalności JCJ. Omówiono na nich m.in. ofertę programową Centrum, kursy tematyczne, system e-zastępstw, system zapewniania jakości kształcenia, a także wydawane przez nasze Centrum "Zeszyty glottodydaktyczne". 
 
Gość z uznaniem wypowiedział się na temat rozwiązań przyjętych w JCJ. Z ogromnym zainteresowaniem zapoznał się z programem organizowanej przez JCJ w pierwszym tygodniu lipca międzynarodowej konferencji metodycznej Cracow Language Teaching Staff Training Week. Zaciekawiła go również inicjatywa Foreign Languages with the Jagiellonian Language Centre przeznaczona dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych uczelni wyższych uczestniczących w programie Erasmus Plus. Był pozytywnie zaskoczony ogromem i różnorodnością materiału dostępnego dla wszystkich studentów UJ w postaci bezpłatnego interaktywnego kursu języka angielskiego na platformie Krakus a także faktem, że publikując ciekawe artykuły w „Zeszytach glottodydaktycznych” nauczyciele języków obcych dzielą się praktycznymi pomysłami na udane zajęcia językowe.

Czas wolny nasz gość wykorzystał na zwiedzanie Starego Miasta, Zamku Królewskiego na Wawelu oraz kopalni soli w Wieliczce.  
 
Można z zadowoleniem stwierdzić, że była to bardzo udana wizyta, w trakcie której wymieniono cenne doświadczenia w zakresie dobrych praktyk stosowanych w obu uczelniach.