Eaquals Training for Excellence w Krakowie

W dniach 22-23 października 2019 r. odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja Eaquals Training for Excellence, którą otworzyła Profesor Maria Próchnicka (UJ) jako przedstawicielka Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Warsztaty odbywały się w czterech blokach tematycznych: 1. integracja, 2. zastosowanie deskryptorów ESOKJ w nauczaniu i ocenianiu, 3. zarządzanie i 4. marketing. Szczególnie ważny dla nas jako dydaktyków języków obcych był drugi blok tematyczny, prowadzony przez Petera Browna i Thoma Kiddle'a. Warsztat poświęcony został mediacji, czyli działaniu językowemu, które wykonujemy na co dzień, ucząc. Wykorzystując podejście zaproponowane przez Browna I Kiddle’a oraz narzędzie  
w Excelu, służące do filtrowania deskryptorów, w tym deskryptorów mediacji (wszystkie deskryptory znajdują się w dokumencie Companion Volume 2018), możemy łatwiej i skuteczniej określać cele nauczania oraz zapewnić powiązanie ich z ocenianiem. 


Link do: Companion Volume. Council of Europe.2018.  
https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 


Beata Batko, Monika Sobejko, Monika Stawicka i Dominika Stopa.